A partir do luns 18 de maio permítese o uso das instalacións deportivas municipais ao aire libre, baixo as seguintes condicións:

CITA PREVIA: é obrigatorio reservar o uso da instalación solicitando cita a través do correo cultura@catoira.gal, cun mínimo de 24 horas de antelación.

HORARIOS: só poderán utilizarse as instalacións de luns a venres en horario de 11:00 a 22:00 h, e sempre con cita previa.

ACTIVIDADES PERMITIDAS:

 Práctica deportiva individual ou máximo de 2 persoas para modalidades así practicadas.

 Sempre sen contacto físico, mantendo as medidas de seguridade e protección e unha distancia social de 2 metros.

RECOMENDACIÓNS:

 Antes e despois do partido: usar máscara, desinfectar as mans e material que se poida compartir.

 Durante o partido: utilizar bolas novas, manter a distancia de 2 m, non compartir auga nin toalla, desinfectar as mans e material nos cambios.

Top