A Biblioteca Pública Municipal de Catoira, cumprindo con todos os protocolos de seguridade sanitaria, reabrirá ao público o próximo luns 18 de maio en horario de 9:00 a 14:30 h.

Na Fase 1 na que nos atopamos, unicamente se poderán realizar préstamos e devolucións de libros, debendo acceder ás instalacións unha persoa (ou un menor acompañado). O acceso require o uso de máscara facial e lavado de mans con xel hidroalcólico.

A data de devolución dos préstamos vixentes no momento da declaración do Estado de alarma foi prorrogada ata o 11 de xuño, polo que ata ese día non se reclamará a súa devolución. Os fondos devoltos serán postos en corentena durante 14 días para seguridade dos usuarios.

HORARIO DA BIBLIOTECA: De luns a venres de 9:00 a 14:30 h

Top