O acalde, Xoán Castaño, enviou un escrito á Consellería de Medio Rural informando do estado de abandono que sofre o monte común da parroquia de Oeste desde que, hai dous anos, se disolvese a Comunidade de Montes que xestionaba ata entón eses terreos forestais.

Dende a extinción da comunidade veciñal non se vén realizando actividade no monte, polo que se atopa en deficiente estado de conservación, e as pistas forestais están totalmente cubertas por maleza, resultando intransitables para as/os veciñas/os que precisan acudir ás súas propiedades.

A normativa establece que a xestión dos montes en man común correspóndelle subsidiariamente á Consellería, en caso de extinción da comunidade veciñal.

Dado que se están a producir queixas por parte da veciñanza ante o Concello, o alcalde pon en coñecemento da Consellería de Medio Rural a situación, solicitando que adopte as medidas necesarias.

Top