O vindeiro luns 4 de maio reiníciase o servizo de recollida de residuos voluminosos.

As persoas que precisen utilizar este servizo deberán contactar telefonicamente co Concello (tf. 986546014) para comunicar o enderezo e identificar os residuos a recoller.

Lembramos que este servizo só recolle residuos domésticos, NON SE RECOLLEN residuos de obras (cascallos, pezas de baño, etc.).

Top