Ante as dúbidas formuladas por algunhas persoas respecto do período de preinscrición para solicitar praza na Escola Infantil Municipal para o vindeiro curso 2020/2021 aclaramos que:

– O 10 de marzo, catro días antes de decretarse o estado de alarma, publicouse un bando informando da apertura do prazo.

– Que o bando anterior quedou sen vixencia unha vez que se decretou o estado de alarma o día 14, ao suspenderse todos os prazos administrativos.

– Que, polo tanto, segue en suspenso o prazo de preinscrición ata que se levante o estado de alarma. Cando isto suceda informaremos dos novos prazos.

Top