Medidas adoptadas polo Concello para protexer ás persoas maiores durante a crise sanitaria provocada polo CoVID19:

Top