Seguindo as indicacións da Consellería de Sanidade, desaconséllase o consumo de auga de fontes públicas durante o estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo CoVID19, xa que non se pode garantir a desinfección e a seguridade das mesmas.

O Concello xa procedeu a sinalizar con esta recomendación as fontes do termo municipal de Catoira.

Top