O Goberno local levará ao pleno da Corporación unha proposta para reducir a taxa de recollida de lixo a aqueles establecementos e empresas que pecharon a súa actividade con motivo do decreto do estado de alarma. Esta redución tamén se faría extensible ás persoas traballadoras que sufriron un ERTE ou que pasaron a unha situación de desemprego por este motivo.

Top