Nesta ligazón pode consultarse a Resolución da Alcaldía aprobando a lista definitiva de admitidas/os e excluídas/os ao proceso selectivo convocado para a contratación dun/dunha dinamizador/a da Aula Cemit, así como a designación das/os integrantes da Comisión Avaliadora de Selección, e determinación da data, lugar e hora nos que se realizará a Fase 2 do proceso de selección: entrevista.

RESOLUCIÓN ADMITIDOS E TRIBUNAL

Corrección de erros:

CORRECCIÓN DE ERROS

Top