Corporación municipal

Equipo de Goberno

Alcaldía-presidencia:

Alberto García García (PSdG-PSOE)

Concellarías:

Roberto Bouzón Torres (PSdG-PSOE)
Francisco Javier César Costoya (PSdG-PSOE)
Purificación Quintas Riveiro (PSdG-PSOE)
Daniel Touriño Grela (PSdG-PSOE)

Oposición

Xoán Xosé Castaño Conde (BNG)
María Paz Correa (BNG)
José Gonzalo López Fernández (BNG)
Iván Caamaño Fernández (PPdeG)
Gustavo Comparada Guerra (PPdeG)
Estefanía Frieiro Rey (PPdeG)

Top